Ομάδες Γονέων

Οι γονείς ολοένα και ανακαλύπτουν ότι τα παιδιά τους μεγαλώνουν σε έναν τελείως διαφορετικό κόσμο. Αυτή η αλλαγή επιφέρει οφέλη, αλλά και προβλήματα.

Τα παιδιά τους στέλνουν, άμεσα και έμμεσα, ένα σωρό από μηνύματα. Στην πραγματικότητα, δεν θα ήθελαν οι γονείς τους να κάνουν για αυτά, όσα μπορούν να κάνουν για τον εαυτό τους τα ίδια. Θέλουν να πειραματιστούν, να προστατεύονται, να έχουν στήριξη, να κάνουν λάθη, να ενθαρρύνονται (Miller, 2003).

Τόσο στην παιδική, όσο και στην εφηβική ηλικία, οι περισσότερες θεωρίες συγκλίνουν στο γεγονός, ότι οι γονείς χρειάζεται να γνωρίζουν τα γενικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τις εκάστοτε ηλικιακές φάσεις των παιδιών τους, αλλά προπάντων να γνωρίζουν τον εαυτό τους, τις ικανότητες και τα λάθη τους.

Όλα αυτά απαιτούν από τους γονείς μια καλή σχέση και επίπονη προσπάθεια.

Τα προγράμματα λοιπόν που απευθύνονται στους γονείς, έχουν σκοπό την υποστήριξή τους και την εκμάθηση δεξιοτήτων, ώστε να αποδεχθούν και να αναγνωρίσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Παράλληλα, αναθεωρούν στάσεις και πεποιθήσεις, που τους είναι χρήσιμες ή όχι.

Πρόκειται για βιωματικά σεμινάρια που εφαρμόζονται από τα στελέχη Πρόληψης και βασίζονται στο εκπαιδευτικό υλικό “Επικοινωνια στην Οικογένεια”

Τελικός στόχος, λοιπόν, είναι η κατανόηση των επιρροών για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών τους, που επηρεάζει τη συμπεριφορά τους και σχετίζεται με τη χρήση ουσιών, ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα τη δική τους προσωπική ιστορία και διαδρομή, που τους κάνει ξεχωριστούς και μοναδικούς (ΕΠΙΨΥ, 1996).